H V K 

 IS DE HUURDERSVERENIGING KUNSTENAARS

De vereniging bestaat uit huurders van een woonatelier of atelierruimte in een van 5 vaste atelierpanden in de stad Groningen.

De atelierpanden bevinden zich op de volgende adressen:
Kostersgang 6
Pelsterstraat 37
Haddingestraat 26
Oude Boteringestraat 63
Hofstraat 21

De woonateliers en ateliers zijn bestemd voor beeldend kunstenaars uit Groningen. De woon- en atelierruimtes zijn onderdeel van overeenkomsten tussen de HVK en woningcorporaties Patrimonium en Lefier en in samenwerking met de gemeente Groningen gerealiseerd op basis van een cultuurbeleid waarbij betaalbare ruimtes voor kunstenaars zijn gecreëerd.

Bent u beeldend kunstenaar en wilt u in aanmerking komen voor een atelier in 1 van 5 panden dan kunt u zich hier inschrijven voor de wachtlijst.

De wachtlijst bestaat momenteel uit ruim 100 personen.

de 5 panden

In 5 monumentale panden in de binnenstad van Groningen zijn 62 beeldende kunstenaars gevestigd. De 5 atelierpanden zijn het resultaat van overeenkomsten tussen de HVK, de gemeente Groningen en woningcorporaties Lefier en Patrimonium. De overeenkomsten werden getekend in 1992 en sindsdien horen de panden tot het permanente atelierbestand van de stad Groningen. De gemeente Groningen droeg de gebouwen - na een investering van bijna 2 miljoen gulden - lastenvrij in erfpacht over aan de corporaties om betaalbare woon- en atelierruimtes te realiseren.
De overeenkomsten kwamen voort uit de gedachte dat een florerend beeldende kunstenbeleid in Groningen - met maar liefs drie academies en een universiteit - een zeker maatschappelijk belang heeft.

Het streven is minimaal 1 keer per jaar een open dag te houden, waarop publiek toegang heeft tot de gebouwen en meerdere ateliers kan bezoeken.

Haddingestraat 26

Haddingestraat 26 Een gebouw uit het begin van de vorige eeuw. Op de gevel staat uitgehouwen: ‘Rijksleerschool’ (een lagere school verbonden aan een kweekschool, mogelojk die in de Pelsterstraat indertijd). Later werd het gebouw ook als een locatie voor de Academie Minerva gebruikt.

Nu zijn er 6 woonateliers en 8 ateliers in ondergebracht.

Hofstraat 21

De Hofstraat 21 is een voormalig schoolgebouw. Een gebouw uit 1864 van de toenmalige stadsbouwmeester J.G. van Beusekom. Van oorsprong een Franse kostschool voor meisjes, later een RijksHBS.

Het gebouw is nu een gemeentelijk monument en biedt onderdak aan 1 bewoner/kunstenaar en 17 beeldende kunstenaars, die er een atelier huren.

Pelsterstraat 37

Een voormalige Rijks-HBS uit 1862. Destijds de eerste HBS in Nederland. Evenals het pand aan de Hofstraat gebouwd door de toenmalige stadsbouwmeester J.G. van Beusekom. Na enkele jaren verhuisde de HBS en werd het een Rijkskweekschool. Het gebouw is sinds 1971 een Rijksmonument.

Er zijn nu 11 ateliers voor beeldend kunstenaars gevestigd.

Oude Boteringestraat 63

De Oude Boteringestraat heeft een lange historie. Van woonhuis en apotheek van C.W. van Mesdag tot schoolgebouw en kantoren van de Rijksbelastingen, met de nodige renovaties en bijbouwingen. Ook was het pand rond 1850 enkele jaren al reeds onderdeel van de Academie Minerva. Na ingebruikname als atelierpand werd het gebouw – evenals de andere panden -gerenoveerd door architect L.W. Barneveld. Er zijn 5 woon-en werkruimtes en 9 ateliers gevestigd en het pand is nu een Rijksmomument. 

Er zijn 5 woon-en werkruimtes en 9 ateliers gevestigd en het pand is nu een Rijksmomument.

Kostersgang 6

Een voormalig pakhuisje met vier verdiepingen uit omstreeks 1891. Ooit eigendom van een huisschilder en daarna van de Stichting ‘Woon-en Werkruimtes voor Kunstenaars’. Nu in eigendom van woningcorporatie Patrimonium. De Kostersgang 6 is een beeldbepalend pandje in de stad Groningen.

Er zijn 4 kleine ateliers gevestigd.

 © 2023 HVK Groningen, Oude Boteringestraat 63, 9712 GE Groningen