de 5 panden

In 5 monumentale panden in de binnenstad van Groningen zijn 62 beeldende kunstenaars gevestigd. De 5 atelierpanden zijn het resultaat van overeenkomsten tussen de HVK, de gemeente Groningen en woningcorporaties Lefier en Patrimonium. De overeenkomsten werden getekend in 1992 en sindsdien horen de panden tot het permanente atelierbestand van de stad Groningen. De gemeente Groningen droeg de gebouwen - na een investering van bijna 2 miljoen gulden - lastenvrij in erfpacht over aan de corporaties om betaalbare woon- en atelierruimtes te realiseren.
De overeenkomsten kwamen voort uit de gedachte dat een florerend beeldende kunstenbeleid in Groningen - met maar liefs drie academies en een universiteit - een zeker maatschappelijk belang heeft.

Het streven is minimaal 1 keer per jaar een open dag te houden, waarop publiek toegang heeft tot de gebouwen en meerdere ateliers kan bezoeken.

Haddingestraat 26Een gebouw uit het begin van de vorige eeuw. Op de gevel staat uitgehouwen: ‘Rijksleerschool’ (een lagere school verbonden aan een kweekschool, mogelijk die in de Pelsterstraat indertijd). Later werd het gebouw ook als een locatie voor de Academie Minerva gebruikt.
Nu zijn er 6 woonateliers en 8 ateliers in ondergebracht.


Verdere activiteiten aldaar:
Workshops en lezingen over o.m. analoge fotografie

Meerdere daar gevestigde kunstenaars geven cursussen in hun atelier of daarbuiten.

Bij het pand hoort een kleine expositieruimte – de portiersloge waar het gehele jaar door werk te zien is van beeldend kunstenaars.

Kunstenaars presenteren hun werk regelmatig in wisselende samenstellingen elders.

Mobirise

Hofstraat 21De Hofstraat 21 is een voormalig schoolgebouw. Een gebouw uit 1864 van de toenmalige stadsbouwmeester J.G. van Beusekom. Van oorsprong een Franse kostschool voor meisjes, later een RijksHBS.
Het gebouw is nu een gemeentelijk monument en biedt onderdak aan 1 bewoner/kunstenaar en 17 beeldende kunstenaars, die er een atelier huren.


Nevenativiteiten in de Hofstraat, onder meer:
Bij het pand hoort een grote expositieruimte, momenteel in beheer bij Stichting NP3.

Een publieke functie wordt verricht door de verhuur van een ruimte aan dansschool ‘La Dance’.

Regelmatig vinden exposities plaats in een van de atelierruimtes

Meerdere kunstenaars verzorgen cursussen in tekenen, schilderen en b.v. het maken van kunstenaarsboeken

Mobirise

Kostersgang 6Een voormalig pakhuisje met vier verdiepingen uit omstreeks 1891.
Ooit eigendom van een huisschilder en daarna van de Stichting ‘Woon-en Werkruimtes voor Kunstenaars’.Nu in eigendom van woningcorporatie Patrimonium.
De Kostersgang 6 is een beeldbepalend pandje in de stad Groningen.
Er zijn 4 kleine ateliers gevestigd.


Vanuit de Kostersgang worden projecten georganiseerd en geïnitieerd voor schoolklassen en buurtactiviteiten.

Mobirise

Oude Boteringestraat 63De Oude Boteringestraat heeft een lange historie. Van woonhuis en apotheek van C.W. van Mesdag tot schoolgebouw en kantoren van de Rijksbelastingen, met de nodige renovaties en bijbouwingen. Ook was het pand rond 1850 enkele jaren al reeds onderdeel van de Academie Minerva.

Na ingebruikname als atelierpand werd het gebouw – evenals de andere panden -gerenoveerd door architect L.W. Barneveld.
Er zijn 5 woon-en werkruimtes en 9 ateliers gevestigd en het pand is nu een Rijksmomument. 

Er vinden verder allerlei nevenactiviteiten plaats: 
diverse culturele stichtingen zijn er onderdak, zoals: ‘Stichting Klassieke Salon’; ‘Stichting International league of Fine Art Schools’; ‘Stichting Classical Art Centre’; Stichting ‘Classical Art College’; Stichting ‘Kunstruimte 09’. Stichting ‘Art Indeed’.

Openstelling van een atelierruimte op vrijdagmiddag van 13.00 – 17.00u.

Er worden er trainingen en creatieve therapie- en coachingcursusen gegeven.

Er zijn cursussen tekenen en schilderen op gezette tijden in diverse ateliers.

Het kantoor aan de voorzijde wordt mede gebruikt door diverse organisaties voor producties op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst

Mobirise

Pelsterstraat 37Een voormalige Rijks-HBS uit 1862. Destijds de eerste HBS in Nederland. Evenals het pand aan de Hofstraat gebouwd door de toenmalige stadsbouwmeester J.G. van Beusekom. Na enkele jaren verhuisde de HBS en werd het een Rijkskweekschool. Het gebouw is sinds 1971 een Rijksmonument.
Er zijn nu 11 ateliers voor beeldend kunstenaars gevestigd.


Andere activiteiten in het pand zijn onder andere:
Openstelling van ateliers op onbepaalde tijden.

In een van de ruimtes zijn regelmatig workshops voor universiteitsmedewerkers.

 © 2023 HVK Groningen, Oude Boteringestraat 63, 9712 GE Groningen