H V K 

 IS DE HUURDERSVERENIGING KUNSTENAARS

De vereniging bestaat uit huurders van een woonatelier of atelierruimte in een van 5 vaste atelierpanden in de stad Groningen.

De atelierpanden bevinden zich op de volgende adressen:
Kostersgang 6
Pelsterstraat 37
Haddingestraat 26
Oude Boteringestraat 63
Hofstraat 12.

De woonateliers en ateliers zijn bestemd voor beeldend kunstenaars uit Groningen. De woon- en atelierruimtes zijn onderdeel van overeenkomsten tussen de HVK en woningcorporaties Patrimonium en Lefier en in samenwerking met de gemeente Groningen gerealiseerd op basis van een culultuurbeleid waarbij betaalbare ruimtes voor kunstenaars zijn gecreëerd.

De site is momenteel ‘under construction’. Binnenkort volgt informatie over de mogelijkheid tot inschrijving voor een wachtlijst voor een ruimte in een van de panden, en de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

De wachtlijst bestaat momenteel uit ca. 160 personen.

de 5 panden

In 5 monumentale panden in de binnenstad van Groningen zijn 62 beeldende kunstenaars gevestigd. De 5 atelierpanden zijn het resultaat van overeenkomsten tussen de HVK, de gemeente Groningen en woningcorporaties Lefier en Patrimonium. De overeenkomsten werden getekend in 1992 en sindsdien horen de panden tot het permanente atelierbestand van de stad Groningen. De gemeente Groningen droeg de gebouwen - na een investering van bijna 2 miljoen gulden - lastenvrij in erfpacht over aan de corporaties om betaalbare woon- en atelierruimtes te realiseren.
De overeenkomsten kwamen voort uit de gedachte dat een florerend beeldende kunstenbeleid in Groningen - met maar liefs drie academies en een universiteit - een zeker maatschappelijk belang heeft.

contact